Konkurs

Ideą konkursu HOTELARSKIE INWESTYCJE ROKU, którego organizatorem jest wydawca miesięcznika Hotelarz, jest wyróżnianie najciekawszych inwestycji hotelarskich w Polsce, a także firm mających największy bezpośredni wpływ na rozwój i kształtowanie wizerunku polskiej branży hotelowej. Celem konkursu jest również promowanie inicjatyw łączących najnowsze trendy z zakresu architektury, designu i zarządzania ze specyfiką polskiego rynku.

W Konkursie HOTELARSKIE INWESTYCJE ROKU zostaną wyłonieni laureaci, w drodze głosowania Kapituły, w następujących kategoriach

  • Pracownia Projektowania Wnętrz
  • Biuro Architektoniczne Roku
  • Hotelarski Inwestor Roku
  • Hotelarska Inwestycja Roku
  • Hotelarska Inwestycja Roku wg Czytelników „Hotelarza”

Nominacje i wybory finalistów

  • Wyboru finalistów w każdej z wymienionych poniżej kategorii dokona kolegium redakcyjne „Hotelarza” po konsultacji z Kapitułą, podając ich do publicznej wiadomości.
  • Spośród finalistów niezależna Kapituła złożona z reprezentantów organizacji branżowych, szefów sieci hotelowych, architektów i designerów (skład jury zostanie ogłoszony w kwietniu 2020), dokona wyboru Laureatów.
  • Kategorią specjalną konkursu jest tytuł Hotelarska Inwestycja Roku 2020 według Czytelników „Hotelarza”. Jej laureat zostanie wybrany w ramach głosowania czytelników „Hotelarza”, którzy będą mieli możliwość głosowania na zgłoszone obiekty poprzez aplikację internetową.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie prestiżowych nagród nastąpi podczas wieczornej gali na konferencji branżowej Hotel Investment Trends Poland & CEE w dniu 25 maja 2020 roku.
Logo

Konferencje Hotelarza (Hotel Investment Trends Poland & CEE i Hotel Trends Poland &CEE) to wyjątkowe spotkania profesjonalistów poświęcone inwestycjom hotelowym w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. To tu kluczowi inwestorzy, przedstawiciele banków i funduszy spotykają się z najważniejszymi przedstawicielami branży hotelowej z Polski i Europy.
Hotel Trends Poland& CEE. Covid-19: wyzwania i przyszłość branży hotelarskiej - to wyjątkowa edycja konferencji na wyjątkowy czas. Zgłoś swój udział w wydarzeniu, zdobądź wiedzę, wymień się doświadczeniami i zainspiruj się, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla siebie i swojego biznesu. Konferencja online odbywa się w poniedziałek, 25 maja 2020r. Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 20 maja 2020.
Organizatorem wydarzenia jest magazyn Hotelarz.