Wspiera nas

Intea Hotel

Intea Hotel to nowoczesna aplikacja ułatwiająca prowadzenie i zarządzanie hotelem. System usprawnia codzienną pracę nie tylko hotelu, ale również dedykowany jest do obsługi restauracji, ośrodków SPA lub centrum konferencyjnego. Ułatwia długofalowe planowanie. Jedna aplikacja obsługuje wszystkie obszary działalności hotelu.

Intea Hotel to system, który pozwala na oszczędność kosztów. W swojej ofercie posiada bezprowizyjny system rezerwacji internetowych (Booking Engine) na własnej stronie www.

Doskonałe narzędzie monitorowania rezerwacji, wszelkich zamówień, przychodów, kosztów i efektywności pracy zespołu. Pozwoli zastąpić lub zintegrować wszystkie inne rozwiązania informatyczne, które do tej pory stosowałeś w swoim obiekcie, przyczyniając się do rozwoju Twojego biznesu i zwiększenia zysków.

To realna pomoc dla managerów odpowiedzialnych za działalność operacyjną hotelu.

Zapraszamy na naszą stronę www.hotel.intea.pl