Opłata

za uczestnictwo w konferencji wynosi: 1.790,00 zł netto (+23% VAT).

Cena promocyjna

dla prenumeratorów Hotelarza i Członków IGHP wynosi: 1.590,00 zł netto (+23% VAT)

Rabat

dla zamówień powyżej 2 uczestników z jednej firmy - do indywidualnego ustalenia

Noclegi

Podane ceny nie zawierają kosztów noclegu.
Uczestnicy konferencji mają możliwość wykupienia noclegu w preferencyjnych cenach korzystając z formularza.

DANE FIRMY:
OSOBA KONTAKTOWA:
UCZESTNICY KONFERENCJI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-386 Warszawa (dalej: PROMEDIA),
2. Koordynatorem ochrony danych w PROMEDIA jest: Piotr Krajewski, p.krajewski@pws-promedia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w serwisie internetowym: www.hotel-trends.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem okresu koniecznego do rozpoznania reklamacji oraz wykonania prawa do odstąpienia od umowy,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym skorzystania z Serwisu Internetowego.

OŚWIADCZENIE PISMNE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie wątpliwości miałam/em możliwość do zadania pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi.

Działając w imieniu własnym, będąc uprzednio pouczona/ny o:
1. administratorze danych osobowych;
2. celach przetwarzania danych,
3. możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (04-386 Warszawa, ul. Paca 37) (dalej: Administrator) jako administratora moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego w następujących celach:

realizacji zamówienia w Serwisie Internetowym, w tym w zakresie odstąpienia od umowy oraz rozpatrzenia reklamacji

otrzymywania powiadomień o akcjach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez PROMEDIA