Udział stacjonarny

  • Cena regularna
PLN2 290+23% VAT
  • Cena dla prenumeratorów Hotelarza
PLN2 090+23% VAT
  • W ramach udziału stacjonarnego otrzymasz także dostęp do zapisu audio-video z konferencji przez 30 dni po jej zakończeniu, co umożliwi ponowne odtworzenie najciekawszych treści.Transmisja on-line

  • Cena regularna
PLN790+23% VAT
  • Cena dla prenumeratorów Hotelarza
PLN590+23% VAT
  • Otrzymasz dostęp do transmisji wydarzenia online na żywo w jakości HD, a także ekstra, wydanie czerwcowe miesięcznika Hotelarza w formacie PDF.
  • Hasło umożliwi także dostęp do zapisu audio-video z konferencji przez 30 dni po jej zakończeniu.

Dla uczestników konferencji HIT hotel oferuje nocleg z rabatem 10% od ceny dnia.
Możliwość rezerwacji poprzez link - Book your corporate rate for PWS Promedia / Hotelarz

CENY PARKINGU: dla uczestników konferencji 100 zł brutto za miejsce / dobę.


DANE FIRMY:

OSOBA KONTAKTOWA:

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Przyjęcie otrzymania zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mailem. Na podany adres korespondencyjny zostanie przesłany numer konta na który należy dokonać przedpłaty za udział online w konferencji. Po dokonaniu płatności organizator wystawi fakturę VAT, którą prześle mailam na adres e-mail Osoby kontaktowej ze zgłoszenia.

Rezygnację należy zgłaszać w formie pisemnej na adres w.wiater@pws-promedia.pl nie później niż 48h przed terminem konferencji. W przypadku braku pisemnej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony kosztami udziału zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem również w przypadku nieobecności podczas wydarzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-386 Warszawa (dalej: PROMEDIA),
2. Koordynatorem ochrony danych w PROMEDIA jest: Piotr Krajewski, p.krajewski@pws-promedia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w serwisie internetowym: www.hitpoland.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem okresu koniecznego do rozpoznania reklamacji oraz wykonania prawa do odstąpienia od umowy,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym skorzystania z Serwisu Internetowego.

OŚWIADCZENIE PISMNE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie wątpliwości miałam/em możliwość do zadania pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez zaufane podmioty współpracujące z organizatorem w celu marketingu dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty.

Działając w imieniu własnym, będąc uprzednio pouczona/ny o:
1. administratorze danych osobowych;
2. celach przetwarzania danych,
3. możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (04-386 Warszawa, ul. Paca 37) (dalej: Administrator) jako administratora moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego w następujących celach:

realizacji zamówienia w Serwisie Internetowym, w tym w zakresie odstąpienia od umowy oraz rozpatrzenia reklamacji

otrzymywania powiadomień o akcjach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez PROMEDIA