Wspiera nas

G2J Consulting

Jesteśmy polską firmą doradczą, która kompleksowo wspiera cały proces inwestycyjny naszych Klientów:
od wstępnych analiz rentowności przedsięwzięcia i opracowanie jego strategii, przez kompleksowe przygotowanie inwestycji będące kluczem do jej prawidłowej realizacji, kończąc na efektywnym zarządzaniu projektem aż do finalnego rozliczenia robót. Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami budowlanymi, kontroli kosztów i nadzorze inwestorskim.