Wspiera nas

MIPIM

Międzynarodowe targi MIPIM poświęcone są inwestycjom w nieruchomości i odbywają się przez 4 dni w połowie marca od ponad 30 lat w Cannes we Francji. Targi i konferencja MIPIM tworzą wyjątkowe środowisko biznesowe, które w znaczący  sposób wpływa na procesy inwestycyjne i zieloną transformację na rynku nieruchomości i w sektorze budowlanym.

 

Łączymy i inspirujemy międzynarodową społeczność do tworzenia bardziej zrównoważonych, przyjaznych miejsc do życia i pracy. Rozmawiamy o nieruchomościach z perspektywy zmian klimatycznych i czynników takich jak geopolityka, demografia, technologia i oczekiwania użytkowników, które przyspieszają zmiany w kierunku bardziej zrównoważonych, zróżnicowanych i zorientowanych na użytkownika nieruchomości.

 

MIPIM co roku gromadzi ponad 20.000 uczestników spośród blisko 100 krajów. Są to głównie decydenci uczestniczący w procesach inwestycyjnych, w tym fundusze, inwestorzy, deweloperzy, władze miast i regionów, właściciele oferujący tereny inwestycyjne, zarządcy nieruchomości, generalni wykonawcy, banki, architekci, brokerzy, ubezpieczyciele, agencje doradcze, strefy ekonomiczne oraz firmy dostarczające produkty i usługi dla rynku nieruchomości i sektora budowlanego. Na targach obecne są firmy działające w sektorze nieruchomości biurowych, mieszkalnictwa, w sektorze hotelowym, logistyce, mixed-use oraz w obszarze centrów handlowych i retail parków.

 

Polskę na MIPIM reprezentują wiodące polskie i międzynarodowe firmy, a jej delegacja licząca blisko 600 przedstawicieli biznesu i ok. 20 samorządów należy do grona 8 krajów najliczniej biorących udział w targach. Konferencje dotyczące Polski i bogaty program prezentacji na polskich stoiskach cieszą się dużą frekwencją wśród zagranicznych firm i inwestorów.  

Znaczną część targów i towarzyszącej konferencji dedykujemy rozwiązaniom wspomagającym zrównoważony rozwój i zieloną transformację. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową www.mipim.com lub skontaktuj się z nami e-mailowo: monika@directlink.com.pl